Bli medlem

Hordaland Hobbyfjærfeklubb

- for deg som har fugler som hobby

 

Bli medlem!

Kontingentsats for 2016 er:

Familie/gruppe: 500 kr

Junior 200 kr

Voksen 400 kr

 

Betaling skjer til:

Norsk Rasefjærfeforbund,

medlemskonto

Randabergsveien 259,

4027 Stavanger

Kontonummer: 7878.05.38057

 

Du må skrive på ditt navn, adresse, fødselsdato og

"Lokalklubb Hordaland 010"

Det framgår av betalingsummen hva slags medlemskap du vil ha. Når det gjelder familiemedlemskap må du føre opp navn og fødselsdato på alle aktuelle personer.

 

Betaling med telegiro (over telefon)

Når du blir spurt om "andre referanser", taster du inn klubbnummer 010 og fødselsdato sammenhengende. (F.eks. 010010160 da har du klubbnummer 010 og fødselsdato 1. januar 1960.)

 

Ved bruk av nettbank angir du klubbnummer og fødselsdato i feltet "melding/betalingsinformasjon".

 

Når du melder deg inn i Hordaland Hobbyfjærfeklubb (HHFK) blir du automatisk medlem av Norsk Rasefjærfeforbund (NRFF).

 

HHFK ønsker alle hjertelig velkommen som medlem!

- Hordalending eller ei! :)