Fugleinfluensa

Fugleinfluensa H5N8 og H5N1


Siste Nytt Knytt til H5N1

06.02.2022 - Oppdatering

Mattilsynet innfører "portforbud" for å hindre smitte til tamme fugler

Det kommer stadig flere påviste smittede vill fugler på Vestlandet, siste er en gråmåke i Egersund, Mattilsynet og Veterinærinstituttet kjem med ny vurdering etter nyttår i forhold til fugletrekk.

Det kommer stadig meldinger til Mattilsynet på hobbyhold som fremdeles går ute dette er veldig negativt for vår organisasjon, vi rekner med at våre medlemmer går foran som eit godt eksempel og følger portforbudforskriften og tenker på smittevern.


- Alle fjærfe skal vere innendørs eller i voliere med tett tak

- Begrens besøk i fjærfeholdet

- Begrens muligheten for kontakt med villfugl

- Tenk smittevern, H5N8 smitter mest direkte dråpesmitte

eller indirekte overført - Bruke eige fottøy /klær i hønsehuset, eventuelt fotbad med virkon s ved inngangen.


Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i fylkene Rogaland

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak.


Jaktforbud på fugl:
I forbindelse med håndteringen etter flere påvisninger av HPAI H5N8 (fugleinfluensa) på
vestlandet, er det nå innført forskriftsfestet jakt- og fangstforbud på storskarv, kråke, skjære,
ravn og andefugler i fylkene  Rogaland,
Med andefugler menes:
brunnakke, grågås, kanadagås, knoppand, kortnebbgås, krikkand, kvinand, laksand,
mandarinand, siland, stivhaleand, stokkand, stripegås, svartand, toppand og ærfugl.