Hønsehuset

FOR NYBEGYNNERE

Å begynne med fjærfe

Hønsehuset 


Fjærfe skal alltid ha tilgang på et tørt sted under tak. Hønsehuset skal tilfredstille dyrenes behov, samt beskytte dyrene mot rovdyr. Dyrene sover inne og tilbringer mye av vinteren og stormfulle dager inne i huset. Det er derfor viktig at dyrene har den plassen de krever.


Hordaland Hobbyfjærfeklubb anbefaler Norges Rasefjærfeforbund (NRFF) sin veiledning til hønsehus, se link:


https://nrff.no/fjærfehold/hønsehuset