Utstilling

UTSTILLING

årets begivenhet

Fjærfeutstilling


Å drive med utstilling er for mange i fjærfeverden det mest spennende med hobbyen. Ruge frem kyllinger, se dem vokse opp til å bli voksne dyr - for å så få dem bedømt av en faglært dommer. Har jeg lyktes i år? Har jeg gode dyr? Utstilling er en givende og spennende del av det å drive med fjærfe.


Det finnes mange vakre dyr der ute, men ikke alle kvalifiseres til utstilling. For at et dyr skal kunne meldes på og utstilles må dyret være;


- Renraset og renfarget

- Dyret skal følge en gitt standard

- Dyret må være ringet med NRFF's fotring (se ringliste lengre nede)

- Dyret må også være frisk og sunn Ringer må du kjøpe gjennom Norsk Rasefjærfeforbund. Du kan kun kjøpe ringer dersom du er medlem.

Ringlisten kan dere finne på Rogaland rasefjærfeforbund sin hjemmeside; http://www.rrfk.no/ringsalg.html


Les mer om ringer på Norsk Rasefjærfeforbund sin nettside: www.nrff.no


Rasefjærfestandarden kan du få kjøpt hos D.Johansen Husdyrutstyr: http://www.djohansenhusdyrutstyr.no
VestlandsutstillingenVFK holder årlig* fjærfeutstilling - Vestlandsutsstillingen. Utstillingen blir holdt om høsten og er åpen for publikum lørdag og søndag.


Utstillingen er en begivenhet for hele familien med aktiviteter og severdigheter for både barn og voksne. Det vil også være andre aktører til stede i lokalet under utstillingen. Dette er en ypperlig sjanse til å komme i kontakt med medmennesker i hobbyen vår, samt skape nye kontaker/vennskap.


Vi ønsker alle hjertelig velkommen på våre utstillinger - Les mer..