Sykdommer

FOR NYBEGYNNERE

Å begynne med fjærfe

Sykdommer hos fjærfeSykdommer er noe vi ofte har oppe som temaer på medlemsmøtene våre. Dette for å informere medlemmer om temaet og om hvilket tiltak som kreves. Derfor skriver vi ikke så mye om det her.

Sykdommer hos høns kan noen ganger være veldig alvorlig og akutte med dødelig utgang. Andre ganger kan du selv behandle dyrene dine.


Sykdommer kan behandles med vanlig ”skolemedisin” og homeopatisk medisin. Annet er urter fra hagen og gode råd. Her står litt om de vanligste sykdommene:Lus i fjørdrakten

Lus er det dommeren av og til finner på dyr utstilt til bedømmelse. Da kan dyret ikke bedømmes og kommentaren fra dommeren kan bli: ”kunne ikke bedømmes pga flere dyr i buret!”.


I rett tid før en utstilling behandles dyrene mot lus. Det gjøres ved å spraye fjørdrakten med Chok-spray, Ivomec el.l. Pass på at øyner og nebb ikke blir sprayet. Dette er også viktig å følge med på i besetningen ellers om året også. Kan komme utbrudd på enkelte dyr jevnlig.Blodmidd

Blodmidd går på hønsene om natten når de sitter på vaglen. For å hindre angrep tar du dobbeltsidig tape på undersiden av vaglepinnen. Gjentas to ganger i året. Dette vil fange opp midden slik at angrep på dyrene unngås.

 


Innvollsorm

Innvollsorm er noe dyrene kan ha over lengre tid uten at dyrene blir syke. Når de begynner å bli syke ser du det oftest på avføringen som er løs og misfarget. Over tid vil dyrene bli avmagret og til slutt dø om ikke tiltak utføres. Ivomec er en medisin som hjelper mot dette. Fås via veterinær. Den blandes ut i drikkevannet.Koksidiose

Kyllingene henger med vingene, blir uttørket og ”dør som fluer” om ikke de blir behandlet. Mot dette kan en bruke Bycox som fås via veterinær.Tilfeldig hønselammelse

Det som kjennetegner dette er at der ikke er utbrudd hos den som har solgt dyrene. Sykdommen er noe arvelig og noe smittsomt. Kjøper får utbrudd på kyllingene etter 12-16 uker. Stress er mest sannsynlig den utløsende faktoren. Dyrene må avlives.Infeksiøs Bronkitt (IB)

er en sykdom vi er mest redd for med henblikk til de kommersielle verpehønsbestningene. Smitte av IB skjer ved dråpesmitte og via avføring. Det er også den sykdommen som er nærmest oss geografisk. Derfor er det viktig å opprettholde en smittesluse i hønsehuset. Det vil si at det skal ikke være noen unødvendig trafikk inn i hønsehuset.


I hønsehuset bør man ha egen kjeledress og støvler som kun brukes i hønsehuset. IB er en sykdom som stort sett bare går på hønsefugl.Mycoplasma gallisepticum

Er en sykdom som går i respirasjonssystemet på høns og kalkun og kan også angripe fugler i papegøyefamilien og duer. Infeksjoner er også sett hos fasan, rapphøns og påfugl. Smitte her er også dråpesmitte (og enkelte steder i verden også via egg). Arbeidsklær og håndvask er viktige forebyggende smitteverntiltak ved fare for slike sykdommer. Ved kjøp av rugeegg bør man forsikre seg om at besetningen de kommer fra er frisk. Både IB og Mycoplasma gallisepticum er B-sykdommer i Norge. Ingen av disse sykdommene er farlige for mennesker.


 

Kommentar frå Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane:


"Vi ser at hobbyfjørfe kan vere eit reservoar for smittsame sjukdomar. Dei har ofte stor aktivitet på kjøp og sal, fortvilande mange kontaktar og lite tilfredsstillande tiltak for smittevern.

Eit generelt råd som reduserer smitterisiko hjå slike er at dei berre kjøper livdyr i form av rugeegg eller daggamle kyllingar. Vi tilrår generelt at dei og har rutiner med eigne sko og overtrekksklede i hønsehuset, då salmonella kan ligge i piggsvinskit og fugleskit utom døra.

Det er særleg viktig at dei store profesjonelle fjørfebuskapane har god smittesluse både for å hindra desse sjukdomane og andre smittsame sjukdomar på fjørfe."