Hjemme hos..

HJEMME HOS..

"Jeg fikk mine første høner før jeg var 10 år gammel. Jeg og en kamerat hentet dem med båt på Askøy"


Ender og gås kom også på tunet (glad jeg hadde gode naboer).  Meldte meg også inn i den Danske Hønseforening og reist land og strand rundt på utstillinger. Jeg både så og deltok på disse utstillingene.


Naboene mine synes etter hvert at fjærfeholdet mitt begynte å gå over alle støvleskaft - spesielt en nyinnflyttet nabo – Davy Wathne.


Han var ikke særlig fornøyd når endene mine kom på besøk og svømte rundt og koste seg i bassenget hans.

Rune Olsen


Jeg heter Rune Olsen, og vokste opp på Tertnes.  Min farfar bodde på samme tomt som min familie. Han hadde duer og kaniner.  Han hadde til og med en liten apekatt som han hadde tatt med hjem fra den tiden han var sjømann. Det var alltid gøy hos farmor og farfar. Farfar hadde bygget små, fine hus til alle dyrene på eiendommen. Oppe i et stort tre hadde han bygget et duehus -  der han hadde praktduer. Farfars hobby smittet over på meg.


Jeg fikk mine første høner før jeg var 10 år gammel. Jeg og en kamerat hentet dem med båt på Askøy, det var 1 hane og 2 høner av rasen Porselensfarget Dverg Mille Fleur. Vi hadde også en brønn i hagen vår. Over brønnen hadde vi en duekleiv der vi hadde brevduer, broren min var veldig glad i disse. I brønnen under duekleiven hadde vi ørret som vi fanget i Dalelven i Åsane.


Årene gikk, og min farfar og farmor døde. Når dette skjedde hadde jeg begynte å komme opp i tenårene og andre ting begynte å interessere meg.  Da var det en periode jeg ikke hadde høns eller duer.   og jeg ble kjønnsmoden og fikk moped. Da ble det en periode slutt med høner og kaniner, og fiskene ble glemt i brønnen. Når de verste hormonene hadde lagt seg kom interessen for høner tilbake igjen, og jeg måtte ha nye høns. Duekleiven over brønnen ble bygget om til hønsehus. I byggeperioden reingjorde vi brønnen, og der levde på ubegripelig vis - fremdeles noen fisker. De var blitt lange og tynne Jeg kjøpte nye høner av Otto Meyer. Dobbelsømmede Barnevelder og Brun Italiener. Jeg meldte meg inn i Hordaland Rasefjærfeklubb - som det het den gangen. Jeg var også med i styret i klubben på den tiden. 


Jeg overtok mine foreldres hus i 1990. Der fylte jeg opp kjeller og hage med høner - det var rett og slett høner overalt – og den ene rasen etter den andre kom i hus. Måtte jo ha alle slags raser, for jeg synes de var så flotte. 
Noe måtte gjøres og jeg og min daværende samboer kjøpte et nedlagt hønseri på Holsnøy, der jeg også jobbet som trappesnekker. Jeg var nå kommet til hønsehimmelen! Et hønsehus på nærmere 300 m2 ble innredet.


Kyllinger klekket og det kom nye raser i hus. 600 høner og kyllinger ble det til slutt. Daværende samboer ble glemt og jeg ble fort dumpet..

Fant fort ut at det var trist å bo så langt ute på landet aleine med alle hønene. Det ble til at jeg solgte går og grunn med alle hønene.


Jeg kjøpte nytt hus i Selvik  i Åsane. Anskaffet meg nye høns, og garasjen ble gjort om til hønsebolig. I 1998 startet jeg min egen snekkerbedrift -  i den gamle butikken i Selvik som jeg hadde kjøpt.

Selvik Snekkerverksted vokste og nye lokaler ble kjøpt i 2001 - Den gamle trappefabrikken på Frekhaug.  Hønsehobbyen ble lagt litt til siden og jeg meldte meg ut av hønseklubbene -  da ikke tiden strakk til.


Huset i Selvik ble på et tidspunkt solgt - og jeg flyttet hjem til Tertnes og mor -  der hadde jeg noen hvite Lohmann.


I 2003 møtte jeg Vibeke.


I 2004 tok verkstedet mitt fyr og gikk opp i flammer. Det ble reist opp et nytt bygg med leilighet i andre etasje og verksted i første etasje. Jeg bor nå i andre etasje på dette nye bygget med Vibeke, vårt felles barn Ida Fernanda og Stine - som jeg har fra et tidligere forhold.


I september 2014 kommer interessen for høns over meg igjen – og samboer reiser på tokt etter 220 rugeegg og Brun Italiener/R.I.R. Jeg meldte inn hele familien i Hordaland Hobbyfjørfeklubb. En dag besøkte jeg og Stine Franch Andersen - som jeg ikke hadde snakket med på mange år.

Når vi kom hjem igjen, hadde vi selvsagt kjøpt med oss høner/haner. Franch hadde jo så mange fine raser!  Vi kom den gang hjem med to trioer med Dverg, Moderne Engelsk Kamphøns.


-Nå måtte jeg utvide!  Jeg tok i bruk boden til Sagstad Kassefabrikk og innredet denne til hønsehus. Dette ble for lite, og jeg måtte bygge enda et hønsehus. Kjøpte også en vaktelbolig - som står på terrassen vår.


I 2014 0g 2015 har jeg og familien min deltatt og stilt ut forskjellige høns på Landsutstillingen og Vestlansutstillingen -  med resultater som gav mersmak.

Nå håper jeg at rasesuget har stabilisert seg, slok at vi får konsentrert oss om hver vår rase.


Jeg vil satse på rasen Norsk Jærhøns – stor og dverg.

Vibeke har ansvaret for Rhode Island Red. (og noen få hagehøner)

Ida Fernanda og Stine liker best Moderne engelske Kamphøns -  Dverg. I tillegg har vi Eurovaktler på terrassen.


Vibeke ble i 2016 valgt inn i styret til Hordaland Hobbyfjærfeklubb.- Bilder og tekst: Rune Olsen.