Møteplan 2019

Høsten 2019


Klubbmesterskap

02. November 2019

Midtun Zoo Åsane


Medlemsøte 02. Oktober

Midtun Zoo Åsane kl. 18.30

Dagens Rase: Australorps

Dagens Tema: Slakting, Sortering av Ungdyr27. Mars Medlemsmøte

Midtun Zoo Åsane kl. 18.30

Dagens Rase: Wyandotte

Dagens Tema: Rovdyr Sikring13. April Landsmøte Bergen

Midtun Zoo Åasne kl. 12.0024. April Medlemsmøte

Midtun Zoo Åsane kl. 18.3012. Mai Åpen Gård

Garnes 4H Gård1. Juni oppdretter tur

Sjå informasjon pr mailTidligere 2019:23. Januar Medlemsmøte

Midtun zoo Åsane kl. 18.30

Dagens Rase: Hollandsk Dverg

Dagens Tema: Avlsdyr, Rugeegg og Ruging

Kaffe

Kakling

loddaslg


Vel Møtt i det nye året for medlemmer og nye medlemmer20. Februar Årsmøte

Midtun Zoo Åsane kl. 18.00

Årsmøte:

•Åpning av møte

•Valg av ordstyrer

•Valg av referent

•Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

•Årsmelding

•Regnskap

•Innkomne saker

•Valg; valgkomiteen kommer med sine forslag.

Saker til Årsmøtet må være leder i hende innen 10.02. Sendes skriftlig til;

Leif Bognøy

Kvistevegen, 5936 Manger

lbognoey@online.no


Medlemsmøte etter Årsmøte:

Dagens Rase: Oprington

Dagens Tema: Utgår