Toppet dverg Hollender

Toppet dverg Hollender 


Toppet dverg hollender er en slank dverghøne med fyldig rund topp. Rasen har ett livlig vesen og kan bli tillitsfulle ved rett håndte